หัวข้อข่าว
        7 เมษายน นี้ ชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ฟรี
รายละเอียด
       
เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในวันที่ 7 เมษายน 2559 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมสวนฟรี โดยไม่เสียค่าผ่านประตู สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-5384–1234 และ Facebook สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์