หัวข้อข่าว
        เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชของ อ.ส.พ.
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชมสวน