หัวข้อข่าว
        เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำผู้เข้าประชุมนานาชาติ Asean+6 Organic Agriculture 2016 จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและนำชมสวน