หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ.ร่วมงานมหกรรม “ทส.ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ”
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นางอรวรรณ ไชยพรหม หัวหน้าส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นผู้แทนองค์การฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม “ทส.ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ” ณ บริเวณริมคลองผดุง กรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพ ในระหว่างวันที่ 5 – 24 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. โดยประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ในราคาสุดพิเศษ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมและรับของรางวัลมากมาย โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนโดยมีกรอบแนวคิดในการจัดงาน 4 ข้อ ดังนี้ 1) ช่วย – ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมภายในงานเน้นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 2) ใช้ – ใช้ของดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) ชม – ชมกิจกรรมสร้างสรรค์สานพลังชุมชน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและองค์กรภาคีความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4) ชิม – ชิมอาหารจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและอาหารทะเลแห้ง ในงานนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้นำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติซึ่งเป็นผลงานวิจัยขององค์การฯ มาร่วมจำหน่าย ได้แก่ น้ำหอมกลิ่นดอกมหาหงส์ น้ำหอมกระจายกลิ่นมหาหงส์ และชาเขียวอู่หลงกลิ่นดอกมหาหงส์ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์พืช พืชกินแมลงในขวด พรรณไม้ ที่น่าสนใจ บัตรเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในราคาสุดพิเศษ รวมทั้งเกมส์ กิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกมากมายภายในบูธขององค์การสวนพฤกษศาสตร์อีกด้วย