หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พืชทนแล้ง (แคคตัสและพืชอวบน้ำ)
รายละเอียด
       
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พืชทนแล้ง (แคคตัสและพืชอวบน้ำ) ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และเกิดทักษะในการปฏิบัติงานด้านการขยายพันธุ์ ตลอดจนการ ดูแลรักษาพืชทนแล้ง รับสมัครจำนวน 50 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนจัดการพื้นที่ สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง โทรศัพท์ 0-5384-1334 หรือ 09–3130-0672 อีเมล์ landscape_qsbg@hotmail.com (รับสมัครถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559)
 เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   แบบลงทะเบียนอบรมสัมมนา550304.docx