หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สวนสัตว์ดุสิต
รายละเอียด
       
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ (12 สิงหาคม 2559) โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจ จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการ