หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กรุงเทพฯ