หัวข้อข่าว
        คณะนักกีฬานักเรียน 8th ASEAN Schools Games เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์
รายละเอียด
       
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนและเจ้าหน้าที่ 8th ASEAN Schools Games จาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน จำนวน 1,200 คน เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชควบคู่กับความเพลินเพลิน โดยมี เจ้าหน้าที่ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและนำชมสวนฯ