หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
รายละเอียด
       
- อ.ส.พ. มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวัน 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่