ทรงพระเจริญ

งานเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙๐ พรรษา พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการงาน ๙๐ พรรษา พระบรมราชินีนาถ