กำหนดการประชุม องค์การสวนพฤกษศาสตร์
เดือน มิถุนายน ปี 2566
อา
พฤ
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
บุคลากร จำนวนพนักงาน
 87  
คน
    จำนวนลูกจ้าง
 6  
คน
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม ประจำปีงบประมาณ 2553
122,504  
คน
โครงการ จำนวนโครงการในปี 2566
0  
โครงการ
รายได้ ประจำปีงบประมาณ 2553
13,091,731  
บาท
  
         
 

 
 
    โครงการ Wealth Plus 4/23/2010
    รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 12/4/2013
    รายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆขอ 12/4/2013
   
   


รายการส่งซ่อม  
รายการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของศูนย์ IT
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 
   
   

 


Last Update: 8/10/2011
All rights reserved
The Botanical Garden Organization,Thailand