บริการระบบสืบค้นพรรณไม้

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลทางด้านพืช หรือพันธุ์ไม้ที่มีจัดแสดงอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พันธุ์ไม้ต่างๆที่ถูกเก็บรักษาตัวอย่างไว้เป็นตัวอย่างพันธุ็ไม้แห้ง พันธุ์ไม้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่ทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นผู้ตีพิมพ์ และ พันธุ์ไม้จากแหล่งข้อมูลอื่นทั่วไปโดย ณ ปัจจุบันนี้ องค์การได้จัดแบ่งข้อมูลที่มีทั้งหมดเป็นฐานข้อมูลที่แยกกันออกไปตามวิธีการจัดเก็บและ แหล่งที่มาซึ่งฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีประกอบด้วย ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิต ฐานข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม และ ข้อมูลพันธุ์ไม้หนังสือ.

คลิกเข้าสู่เว็บสืบค้น »

สืบค้นพรรณไม้

สืบค้นพรรณไม้

 

Search plants

Search plants

 ::สื่อเผยแพร่ >> เอกสารสิ่งพิมพ์

 สิ่งพิมพ์ที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดพิมพ์ประกอบด้วย ผลงานทางวิชาการ พรรณไม้ต่างๆ โดยรวมอยู่ในหนังสือสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่มที่ 1-7   ซึ่งสามารถติดต่อซื้อได้ ที่ร้านจำหน่ายของที่ระลึก อาคารศูนย์สารนิเทศ หรือสนใจติดต่อที่ สำนักพัฒนาธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์   0-5384-1400  และ  นอกจากหนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1-8 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ยังได้จัดทำBGO NEWSLETTER เพื่อเผยแพร่ข่าวสารขององค์การฯ ซึ่งเป็นเอกสารสำหรับแจก ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย
 
BGO NEWSLETTER เล่ม 1-11