Golden Gardenia

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เอกสารดาวน์โหลด

-ใบสั่งซื้อสินค้าทั่วไป

-ใบสั่งซื้อหนังสือ

-ใบสั่งซื้อสมุดภาพพรรณไม้งาม

ติดต่อซื้อสินค้าติดต่อเรา

ติดต่อร้านโกลเด้น การ์ดิเนีย

สำนักพัฒนาธุรกิจ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5384-1408
 โทรสาร 0-5384- 1067
หรือ
โทรศัพท์ 0-5384-1026
 0-5384-1050
โทรสาร 0-5326-8332
มือถือ:
 E-mail. :

เขียนป้ายพรรณไม้

โทรศัพท์ 0-5384-1069
 0-5384-1044


อัพเดท หนังสือ

Learn more »

อัพเดท เสื้อผ้า

Learn more »

อัพเดท สินค้าอื่นๆ

Learn more »

หมวดสินค้า ร้านโกลเด้น การ์ดิเนีย

หนังสือเสื้อผ้าปากกา ดินสอ
Learn more »
Learn more »
Learn more »
     
กระเป๋า หมวกโปสการ์ดโปสเตอร์
Learn more »
Learn more »
Learn more »
     
แก้วนํ้า นํ้าดื่ม ไดร์อารี่ ปฏิทิน สมุดฉีกเข็มกลัด พวงกุญแจ ส้อม
Learn more »
Learn more »
Learn more »
     
กล้วยไม้ออกขวด นํ้าหอม ตุกตาสินค้าอื่นๆ
Learn more »
Learn more »
Learn more »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร้านโกลเด้น การ์ดิเนีย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านขายของที่ระลึก องค์การสวนพฤกษศาสตร์

“ของขวัญ-พันธุ์ไม้ สำหรับผู้รักธรรมชาติ”
ร้าน “Golden Gardenia” ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ด้านพัฒนาธุรกิจมีความเชื่อมโยงกับงานวิชาการ-วิจัย ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญขององค์การฯ รวมทั้งช่วยสืบสาน เผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน


Learn more


เว็บบอร์ดร้านโกลเด้น การ์ดิเนีย

คลิกเข้าสู่เว็บบอร์ด Learn more »