Golden Gardenia

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

ติดต่อร้านโกลเด้น การ์ดิเนีย

สำนักพัฒนาธุรกิจ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
โทรศัพท์ 0-5384-1408
 โทรสาร 0-5384-1408


เกี่ยวกับเรา

โกลเด้น การ์ดิเนีย

“ของขวัญ-พันธุ์ไม้ สำหรับผู้รักธรรมชาติ”
ร้าน “Golden Gardenia” ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ด้านพัฒนาธุรกิจมีความเชื่อมโยงกับงานวิชาการ-วิจัย ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญขององค์การฯ รวมทั้งช่วยสืบสาน เผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

.
 

© 2006 ร้านโกลเด้น การ์ดิเนีย สำนักพัฒนาธุรกิจ 
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5384-1408 โทรสาร 0-5384-1408