Golden Gardenia

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

ติดต่อร้านโกลเด้น การ์ดิเนีย

สำนักพัฒนาธุรกิจ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
โทรศัพท์ 0-5384-1408
 โทรสาร 0-5384-1408


Contacts

โกลเด้น การ์ดิเนีย

“ของขวัญ-พันธุ์ไม้ สำหรับผู้รักธรรมชาติ”
ร้าน “Golden Gardenia” ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ด้านพัฒนาธุรกิจมีความเชื่อมโยงกับงานวิชาการ-วิจัย ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญขององค์การฯ รวมทั้งช่วยสืบสาน เผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน


Our Address

ร้านโกลเด้น การ์ดิเนีย สำนักพัฒนาธุรกิจ 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

โทรศัพท์ 0-5384-1050,0-5384-1026

Fax:0-5384-1050

หรือ
โทรศัพท์ 0-5384-1026
 0-5384-1050
โทรสาร 0-53268332
มือถือ:-
 E-mail
:-


W: http://www.qsbg.org
E: -