บริการระบบสืบค้นพรรณไม้

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลทางด้านพืช หรือพันธุ์ไม้ที่มีจัดแสดงอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พันธุ์ไม้ต่างๆที่ถูกเก็บรักษาตัวอย่างไว้เป็นตัวอย่างพันธุ็ไม้แห้ง พันธุ์ไม้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่ทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นผู้ตีพิมพ์ และ พันธุ์ไม้จากแหล่งข้อมูลอื่นทั่วไปโดย ณ ปัจจุบันนี้ องค์การได้จัดแบ่งข้อมูลที่มีทั้งหมดเป็นฐานข้อมูลที่แยกกันออกไปตามวิธีการจัดเก็บและ แหล่งที่มาซึ่งฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีประกอบด้วย ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิต ฐานข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม และ ข้อมูลพันธุ์ไม้หนังสือ.

คลิกเข้าสู่เว็บสืบค้น »

สืบค้นพรรณไม้

สืบค้นพรรณไม้

 

Search plants

Search plants

 ::ศูนย์บริการประชาชน >> บริการจัดทำป้ายพรรณไม้

 

บริการจัดทำป้ายพรรณไม้
    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดบริการทำป้ายพรรณไม้ ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยคิดอัตราตามจำนวนแถวและขนาดของป้าย  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักพัฒนาธุรกิจ  โทรศัพท์  053-841069,053-841044 โทรสาร 053-268332 ในวันเวลาราชการ

ป้ายขนาด 9x20 ซม.
มีรายละเอียดจำนวน 3 แถว ดังตัวอย่าง
ราคาป้ายละ 75 บาท
   
ป้ายขนาด 9x20 ซม.
มีรายละเอียดจำนวน 4 แถว ดังตัวอย่าง
ราคาป้ายละ 80 บาท
   
ป้ายขนาด 9x20 ซม.
มีรายละเอียดจำนวน 4 แถว ดังตัวอย่าง
ราคาป้ายละ 80 บาท
   
ป้ายขนาด 15x20 ซม.
มีรายละเอียดจำนวน 4 แถว ดังตัวอย่าง
ราคาป้ายละ 90 บาท
   
ป้ายขนาด 9x20 ซม.
มีรายละเอียดจำนวน 5 แถว ดังตัวอย่าง
ราคาป้ายละ 85 บาท
   
ป้ายขนาด 15x20 ซม.
มีรายละเอียดจำนวน 5 แถว ดังตัวอย่าง
ราคาป้ายละ 95 บาท
   
ป้ายขนาด 15x21 ซม.
มีรายละเอียดจำนวน 5 แถว ดังตัวอย่าง
ราคาป้ายละ 120 บาท
   
ขาตั้งในการติดตั้งแผ่นป้าย 1.ความยาว 1 เมตร ความหนา 3/8 นิ้ว 50 บาท
  1.ความยาว 0.6 เมตร ความหนา 3/8 นิ้ว 35 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เบอร์ 053-841069 : E-Mail : qsbg_marketing@hotmail.com(ส่วนธุรกิจสัมพันธ์)