หัวข้อข่าว
        รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯ ในตำแหน่งนักอนุกรมวิธาน ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา
 
  รายละเอียด
       
-
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   Recruiting persons to be inducted as employees in the position of taxonomist level 4-5_2 positions.pdf
 
 


 
   Download ใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5384-1011,0-5384-1321 ได้ในวันและเวลาราชการ(ท่านสามารถโหลดใบสมัครไว้ที่เครื่องของท่านได้โดย คลิกขวาที่ Download ใบสมัคร แล้วเลือก Save Target As )