หัวข้อข่าว
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่ง นักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา
 
  รายละเอียด
       
-
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   Announcement of the list of people eligible to take the test in the position of plant taxonomist level 4-5_ 2 positions.pdf
 
  
   Download ใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5384-1011,0-5384-1321 ได้ในวันและเวลาราชการ(ท่านสามารถโหลดใบสมัครไว้ที่เครื่องของท่านได้โดย คลิกขวาที่ Download ใบสมัคร แล้วเลือก Save Target As )