หัวข้อข่าว
        รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 
  รายละเอียด
       
เอกสารแนบ - ไฟล์ประกาศ - ใบสมัคร ผอ.อสพ.
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   Recruiting persons to be selected for the position of Director of the Botanical Garden Organization.pdf
        2.   Application for the position of Director of the Botanical Garden Organization.pdf
 
 
 
   Download ใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5384-1011,0-5384-1321 ได้ในวันและเวลาราชการ(ท่านสามารถโหลดใบสมัครไว้ที่เครื่องของท่านได้โดย คลิกขวาที่ Download ใบสมัคร แล้วเลือก Save Target As )