หัวข้อข่าว
        ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย ระดับ 7
 
  รายละเอียด
       
-
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   Expanding the recruitment of candidates for the position of Head of Research Project Management Level 7.pdf
 
 


 
   Download ใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5384-1011,0-5384-1321 ได้ในวันและเวลาราชการ(ท่านสามารถโหลดใบสมัครไว้ที่เครื่องของท่านได้โดย คลิกขวาที่ Download ใบสมัคร แล้วเลือก Save Target As )