หัวข้อข่าว
        ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ และวัน เวลา วีธีการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ ๓
 
  รายละเอียด
       
-
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   Announcement of the list of eligible people to take the test and date time method of examination position of safety officer level 3.pdf
 
 


 
   Download ใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5384-1011,0-5384-1321 ได้ในวันและเวลาราชการ(ท่านสามารถโหลดใบสมัครไว้ที่เครื่องของท่านได้โดย คลิกขวาที่ Download ใบสมัคร แล้วเลือก Save Target As )