;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 6/2/2023)
6
2
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 5/26/2023)
32
3
รับสมัครลูกจ้างฯในงบประมาณ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/18/2023)
45
4
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน นักวิชาการพืชสวน ระดับ ๔-๕(Last update 5/18/2023)
49
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถ สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 5/15/2023)
33
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพืชสวน ระดับ ๔-๕(Last update 5/8/2023)
67
7
รับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 4/25/2023)
51
8
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ และวันเวลาฯ ตำแหน่งนักวิชาการพืชสวน จำนวน ๒ อัตรา สงักัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 4/21/2023)
98
9
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพันธรักษ์ระดับ 4-5 สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 4/12/2023)
79
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ ระดับ ๔-๕(Last update 3/30/2023)
89
11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ขับรถ สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 3/30/2023)
65
12
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการพืชสวน สังกัดกลุ่มงานปรับปรุงพันธุ์พืชและวิจัยพืชสวน สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 3/27/2023)
191
13
ประกาศฯ รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่งผู้ช่วยภัณฑารักษ์ ระดับ ๔-๕ สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 3/24/2023)
111
14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพืชสวน ระดับ ๕ (นักเรียนทุนฯ)(Last update 3/23/2023)
92
15
ขยายการรับสมัครลูกจ้างฯ ในงบประมาณ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/21/2023)
86
16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สวน สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 3/16/2023)
101
17
ขยายการรับสมัครลูกจ้างฯในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์ (วันนี้ ถึง ๒๘ มี.ค.๖๖)(Last update 3/15/2023)
58
18
รับสมัครลูกจ้างฯ ในงบประมาณ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/9/2023)
115
19
รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยภัณฑารักษ์ สำนักวิจัยและอนุรักษ์ จำนวน ๑ อัตรา (สมัครวันนี้ ถึง ๒๒ มี.ค.๖๖)(Last update 3/9/2023)
146
20
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ สำนักบริหาร ๒ อัตรา(Last update 3/9/2023)
64
21
ประกาศฯ รับสมัครลูกจ้างฯในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 3/9/2023)
66
22
ขยายการรับสมัครลูกจ้างฯในงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สวน สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์ ๑ อัตรา(Last update 3/2/2023)
60
23
ประกาศฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 2/17/2023)
82
24
ขยายการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ขับรถ ๒ อัตรา สังกัดสำนักบริหาร(Last update 2/7/2023)
80
25
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักจัดการพืชสวน ระดับ ๔(Last update 1/31/2023)
172