;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริการ ปฏิบัติงานธุรการ ๒ อัตรา สังกัดสำนักบริหาร(Last update 5/10/2022)
118
2
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ ๓(Last update 3/23/2022)
101
3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)(Last update 3/8/2022)
190
4
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ และวัน เวลา วีธีการสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ ๓(Last update 2/23/2022)
187
5
ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย ระดับ 7(Last update 2/3/2022)
192
6
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 2/1/2022)
354
7
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย(Last update 1/12/2022)
204
8
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 12/15/2021)
247
9
ขยายการรับสมัคร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 11/12/2021)
180
10
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่ง นักอนุกรมวิธาน ระดับ4-5(Last update 10/15/2021)
279
11
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/11/2021)
230
12
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก(Last update 10/2/2021)
182
13
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น(Last update 10/2/2021)
151
14
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่บริการ ๑ อัตรา สำนักส่งเสริมความรู้กิจการพฤกษศาสตร์(Last update 10/2/2021)
171
15
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างฯ จำนวน 2 อัตรา สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/2/2021)
171
16
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างฯ จำนวน 2 อัตรา สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 10/2/2021)
152
17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักอนุกรมวิธาน ระดับ 4-5(Last update 10/1/2021)
205
18
รับสมัครลูกจ้างฯ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 9/22/2021)
257
19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าทดสอบ เจ้าหน้าที่บริการ สำนักส่งเสริมความรู้ และกิจการพฤกษศาสตร์(Last update 9/21/2021)
186
20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่ง นักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 9/16/2021)
203
21
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕ อัตรา แต่ละสำนักฯ(Last update 9/13/2021)
288
22
ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักอนุกรมวิธาน ระดับ 4-5 จำนวน 2 อัตรา(Last update 8/13/2021)
343
23
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯ ในตำแหน่งนักอนุกรมวิธาน ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 7/16/2021)
434
24
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ผู้ช่วยนักวิจัย ๑ อัตรา สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 4/30/2021)
435
25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ๑ อัตรา(Last update 4/21/2021)
446