;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง นักอนุกรมวิธานพืช(Last update 1/7/2563)
86
2
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถ(Last update 1/7/2563)
35
3
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ ธุรการ สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 19/6/2563)
71
4
รับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักบริหาร(Last update 15/6/2563)
45
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 9/6/2563)
56
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(Last update 29/5/2563)
115
7
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักอนุกรมวิธาน ระดับ ๔-๕ จำนวน ๓ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 26/5/2563)
154
8
รับสมัครลูกจ้างรายวันในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 30/4/2563)
331
9
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 14/4/2563)
72
10
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯในงบประมาณ ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา(Last update 24/3/2563)
92
11
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 11/3/2563)
107
12
ขยายประกาศฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 11/3/2563)
104
13
รับสมัครลูกจ้างฯในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา และเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 17/2/2563)
209
14
รับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมฯ(Last update 3/2/2563)
150
15
ประกาศฯผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ ตำแหน่ง(Last update 23/1/2563)
205
16
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ อัตรา สำนักบริหาร(Last update 16/1/2563)
193
17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จนท.ช่าง สังกัดส่วนพิพิธภัณฑ์ฯ(Last update 14/1/2563)
101
18
รับสมัคร จนท.ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมฯ(Last update 6/1/2563)
154
19
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้(จนท.ช่าง)(Last update 27/12/2562)
181
20
รับสมัครลูกจ้างในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ อัตรา สังกัดส่วนนโยบายฯ และส่วนทรัพยากรมนุษย์(Last update 27/12/2562)
347
21
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ รายเดือน ๒ อัตราและรายวัน ๑ อัตรา สังกัดศูนย์วิจัย-พัฒนาสง่า สรรพศรี(Last update 15/5/2560)
119
22
รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ๑ อัตรา ปฏิบัติโครงการสำรวจชนิดพันธุ์มดต่างถิ่นฯ สังกัดศูนย์วิจัยฯ(Last update 11/5/2560)
136
23
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายวัน จำนวน ๖ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 4/5/2560)
122
24
ขยายการรับสมัครลูกจ้างฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักอำนวยการ(Last update 25/4/2560)
92
25
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 18/4/2560)
118