หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. เข้าร่วมจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อยอดงานวิจัย (ชาอู่หลงกลิ่นดอกมหาหงส์) ภายในงาน World Tea & Coffee Expo 2012
รายละเอียด
       
ระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อยอดงานวิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ชาอู่หลงกลิ่นดอกมหาหงส์) ภายในงาน World Tea & Coffee Expo 2012 นิทรรศการ การประชุมชา และกาแฟ ระดับนานาชาติ ภายใต้ Concept "From Local to Global" ภายในงานประกอบด้วย บูธจัดแสดงสินค้าชั้นนำผลิตภัณฑ์ และบริการชากาแฟโกโก้ จากทั่วประเทศจำนวน 45 ราย และ 5 ราย จากต่างประเทศ โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงานด้วย ณ ศูนย์การประชุม เอมเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่