หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. มอบชุดอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนปางไฮ
รายละเอียด
       
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผู้แทนคณะกรรมการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การฯ ร่วมมอบชุดอุปกรณ์ทางการศึกษา ขนม ถุงเท้าและรองเท้า ให้แก่ นายอรรถพล บุญกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนปางไฮ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจกให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียน ภายใต้โครงการ "CSR คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์" โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด