หัวข้อข่าว
        ประชุม คณะทำงานยกระดับการดำเนินงานด้านบริหารจัดการ (Core Business Enablers) ครั้งที่ 1/2565
รายละเอียด
       
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานยกระดับการดำเนินงานด้านบริหารจัดการ (Core Business Enablers) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ นายนิติพงศ์ คฤหโกศล ที่ปรึกษา บริษัท เค.เอ็ม.คอนซัลติ้ง คอเปอร์เรชั่น จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่