หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2565
รายละเอียด
       
วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายพรชัย หาญยืนยงสกุล ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่