หัวข้อข่าว
        รองปลัดฯ จงคล้าย ประชุมติดตามความคืบหน้าในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รายละเอียด
       
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมกันจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายจงคล้ายฯ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมบูรณาการทำงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ โดยมีกิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วย การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับปรุงเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ การลงนามถวายพระพรในรูปแบบ online และ onsite หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน และสถานที่จัดงาน ทั้งนี้มอบหมาย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป