หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 4/2565
รายละเอียด
       
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ ประธานอนุกรรมการกฎหมาย ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายพรชัย หาญยืนยงสกุล ร้อยตำรวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส นางสาวปรียาภรณ์ เกราะแก้ว นายภราดร หอมแย้ม ว่าที่พันตรี พงษ์กรณ์ หลิวชาญพิมพ์ นายดนัย สรรพศรี และว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์ โพธินาม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference (Webex)