หัวข้อข่าว
        ประชุมหารือแผนการต่อยอดการอนุรักษ์และวิจัยพันธุ์พืช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
รายละเอียด
       
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือแผนการต่อยอดการอนุรักษ์และวิจัยพันธุ์พืช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ สถาบันวิจัยพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและอนุรักษ์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่