หัวข้อข่าว
        จับมือ 3 รัฐวิสาหกิจ ทส. ร่วมหารือส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด "บัตรเดียวเที่ยวทุกที่"
รายละเอียด
       
วันที่ 24 มีนาคม 2566 ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านความร่วมมือกันของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด "บัตรเดียวเที่ยวได้ทุกที่" เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในสังกัดของ 3 หน่วยงาน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวให้กับประชาชนได้รู้จักในวงกว้างต่อไป ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานกลางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ