ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ video conference(Last update 22/6/2563)
8
2
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองตลาดอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) (Last update 17/6/2563)
11
3
ผอ. อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Last update 17/6/2563)
7
4
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ประจำปี 2563 (Last update 9/6/2563)
14
5
ทสจ.เชียงใหม่ เข้าตรวจความพร้อมพื้นที่ให้บริการของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 1/6/2563)
17
6
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ video conference(Last update 29/5/2563)
26
7
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว”(Last update 22/5/2563)
32
8
ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ทส. ครั้งที่ 5/2563(Last update 13/5/2563)
38
9
ผอ.อ.ส.พ. ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดสวนพฤกษศาสตร์ภายใต้สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 12/5/2563)
40
10
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (Last update 7/5/2563)
57
11
ประชุมผู้บริหาร ทส. นอกสถานที่ ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง(Last update 30/4/2563)
40
12
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ video conference(Last update 30/4/2563)
36
13
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 3/2563 (Last update 22/4/2563)
46
14
ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ทส. ครั้งที่ 3/2563 (Last update 22/4/2563)
33
15
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายอำเภอแม่ริมคนใหม่ (Last update 14/4/2563)
48
16
วันคล้ายวันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี (Last update 8/4/2563)
71
17
รองปลัด ทส. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมนำกำลังพลหน่วยเสือไฟอุทัยธานี เข้าปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการดับไฟป่าองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/4/2563)
48
18
ส่งมอบกำลังใจให้เจ้าหน้าท่ี่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/4/2563)
44
19
ส่งมอบกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/4/2563)
39
20
ผอ.อ.ส.พ. ติดตามสถานการณ์ไฟป่าภายในเขตพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์(Last update 31/3/2563)
39
21
ผอ.อ.ส.พ. ประชุมวาระเร่งด่วนเพิ่มมาตรการป้องกันวิฤกตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19(Last update 19/3/2563)
56
22
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมบุคลากร ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัส COVID-19(Last update 18/3/2563)
48
23
รฟม. ปลูกป่าสร้างออกซิเจนคืนสู่ธรรมชาติภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 17/3/2563)
66
24
อ.ส.พ. เข้าร่วมกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 2563(Last update 11/3/2563)
58
25
เจ้าเมืองบ่อแตน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ(Last update 7/3/2563)
59