;ลำดับที่
ร่วมลงนามถวายพระพร
ผู้ร่วมลงนามถวายพระพร
1
ขอพระองค์ทรงพระเจิรญ (8/23/2017)  สินีนาถ โหรหุตะ
2
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (8/22/2017)  นายมงคล ศรีสุขคำ
3
ขอจรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน (8/11/2017)  นางสาวพลอยไพลิน สิงห์ชัย
4
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงเป็นพระมิ่งแก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดไป (8/10/2017)  ครอบครัวแก้วเกตุ
5
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม (8/8/2017)  ส่วนอำนวยการกลาง
6
ขอทรงพระเจริญ (8/7/2017)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ