;


ลำดับที่
ร่วมลงนามถวายความอาลัย
ผู้ร่วมลงนามถวายความอาลัย
1
ข้าพระพุทธเจ้า ขอกราบส่งเสด็จฯสู่วรรคาลัย (11/1/2017)  สินีนาถ โหรหุตะ
2
จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์ จะรักชาติยิ่งชีพ ตลอดจนชีวิตจะหาไม่ (8/31/2017)  สินีนาถ โหรหุตะ
3
จะรักชาติยิ่งชีพ ตลอดจนชีวิตจะหาไม่ (8/31/2017)  สินีนาถ โหรหุตะ
4
ทวยราษฎร์น้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย (8/28/2017)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อ.ส.พ.