หัวข้อข่าว
        กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
รายละเอียด
       
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พฤกษาพาเพลิน สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการเรียนรู้เรื่องพรรณไม้และความหลากหลายทางชีวภาพจากสถานที่จริงและตัวอย่างจริง ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตัวเอง สร้างจิตสำนึกด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตระหนักต่อการเกิดผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม กับฐานการเรียนรู้ทั้ง 4 ฐาน ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานเผยแพร่ความรู้ ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 053841234 ต่อ 4204 หรือ 0931300671 อีเมล์ qsbgeducation@hotmail.com หรือติดตามทางเวบไซต์ www.qsbg.org
 เอกสารประกอบ(สามารถ Download ได้)
        1.   สรุปกิจกรรมพฤกษาพาเพลิน.pdf