หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทรัพย์สินทางปัญญาและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา"
รายละเอียด
       
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทรัพย์สินทางปัญญาและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา" ให้แก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 โดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนากฏหมายและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), นางสาวรัตนิศา ศุภจัตุรัส นิติกร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และนายเมธา จารัตนากร กรรมการผู้จัดการบริษัท อี คอม เมิร์ช จำกัด เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่