หัวข้อข่าว
        📸🌳ชวนเที่ยวสวนพฤกษ์เชียงใหม่ไม่ต้องรอหน้าหนาว📸🌳
รายละเอียด
       
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย จัดโครงการหรรษาล้านนาหน้าฝน (เที่ยวเชียงใหม่ไม่ต้องรอหนาว) โดยโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังนี้ 1.มอบสิทธิพิเศษค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสวนฟรี 100 ท่านแรก สำหรับผู้ใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (ไม่รวมค่ายานพาหนะ) 2.มอบสิทธิพิเศษผู้ใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่านที่ 101 ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 50 % สำหรับค่าบัตรผ่านประตู (ไม่รวมค่ายานพาหนะ) 3.ผู้ใช้สิทธิ์ต้องแสดงบอร์ดดิ้งพาส และกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม ณ จุดจำหน่ายบัตรเข้าชมสวน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนธุรกิจสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทร.053-841070 และ 090-4755102