หัวข้อข่าว
        สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ
รายละเอียด
       
วันที่ 7 กันยายน 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการ ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2560 โดย เจ้าหน้าที่แพทย์ และพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่