หัวข้อข่าว
        ประมวลภาพโรงเรียนที่ทำกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองใน โครงการน้อมใจภักดิ์ถวายความอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ 9
รายละเอียด
       
ประมวลภาพโรงเรียนที่ทำกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองใน โครงการน้อมใจภักดิ์ถวายความอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ชุดที่ 1)


มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง


โรงเรียนสันม่วงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด


โรงเรียนสันมหาพล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 1


โรงเรียนสันมหาพล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


ศูนย์เด็กเล็กบ้านโต้งหลวง