หัวข้อข่าว
        ผอ.อ.ส.พ. ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดสวนพฤกษศาสตร์ภายใต้สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์
รายละเอียด
       
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดสวนพฤกษศาสตร์ภายใต้สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 5 แห่ง โดย ผอ.อ.ส.พ. ได้กำชับในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ด้านการคัดกรองและให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาภายในสวน เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ การมาร์คจุดเว้นระยะห่างในบริเวณที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวหนาแน่น การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมแหล่งเรียนรู้ การให้บริการในร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ การจำหน่ายบัตร เป็นต้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ภายในสวนเพื่อรองรับการเข้ามาชมสวนของนักท่องเที่ยว โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สาขา พนักงานและบุคลากรองค์การฯ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่