หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ทส. ครั้งที่ 5/2563
รายละเอียด
       
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ video conference