หัวข้อข่าว
        ประกาศ อสพ.ฯ เรื่อง รับสมัครบุคลากรภายในเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ระดับ ๘
 
  รายละเอียด
       
-
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศ อสพ.ฯ เรื่อง รับสมัครบุคลากรภายในเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ระดับ ๘.pdf
        2.   แบบฟอร์มใบสมัคร ผอ.ตส.อสพ.doc
        3.   แบบประเมินคุณลักษณะ-.docx
 
 

 
   Download ใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5384-1011,0-5384-1012 ได้ในวันและเวลาราชการ(ท่านสามารถโหลดใบสมัครไว้ที่เครื่องของท่านได้โดย คลิกขวาที่ Download ใบสมัคร แล้วเลือก Save Target As )