หัวข้อข่าว
        ประกาศ อสพ.เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ในตำแหน่ง ผอ.สตส.ระดับ ๘
 
  รายละเอียด
       
-
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศ อสพ.เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ในตำแหน่ง ผอ.สตส.ระดับ ๘.pdf
 
  
   Download ใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5384-1011,0-5384-1012 ได้ในวันและเวลาราชการ(ท่านสามารถโหลดใบสมัครไว้ที่เครื่องของท่านได้โดย คลิกขวาที่ Download ใบสมัคร แล้วเลือก Save Target As )