หัวข้อข่าว
        ประกาศฯ ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ ๒ อัตรา
 
  รายละเอียด
       
-
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศฯ ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ ๒ อัตรา.pdf
 
  
   Download ใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5384-1011,0-5384-1012 ได้ในวันและเวลาราชการ(ท่านสามารถโหลดใบสมัครไว้ที่เครื่องของท่านได้โดย คลิกขวาที่ Download ใบสมัคร แล้วเลือก Save Target As )