หัวข้อข่าว
        รับสมัครบุคคลภายในเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา)
 
  รายละเอียด
       
--
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   รับสมัครบุคคลภายในเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (นัดจัดการงานทั่วไป ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา).pdf
 
  
   Download ใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5384-1011,0-5384-1012 ได้ในวันและเวลาราชการ(ท่านสามารถโหลดใบสมัครไว้ที่เครื่องของท่านได้โดย คลิกขวาที่ Download ใบสมัคร แล้วเลือก Save Target As )