หัวข้อข่าว
        รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_หัวหน้างานอาคารสถานที่และการก่อสร้าง ระดับ ๖
 
  รายละเอียด
       
-ตัวประกาศ -ใบสมัคร
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_หัวหน้างานอาคารสถานที่และการก่อสร้าง ระดับ ๖_.pdf
        2.   ใบสมัครตำแหน่ง_หัวหน้างานอาคารสถานที่และการก่อสร้าง ระดับ ๖.doc
 
  
   Download ใบสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5384-1011,0-5384-1012 ได้ในวันและเวลาราชการ(ท่านสามารถโหลดใบสมัครไว้ที่เครื่องของท่านได้โดย คลิกขวาที่ Download ใบสมัคร แล้วเลือก Save Target As )