;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประกาศฯผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ ตำแหน่ง(Last update 1/23/2020)
27
2
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ อัตรา สำนักบริหาร(Last update 1/16/2020)
83
3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จนท.ช่าง สังกัดส่วนพิพิธภัณฑ์ฯ(Last update 1/14/2020)
34
4
รับสมัคร จนท.ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมฯ(Last update 1/6/2020)
55
5
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้(จนท.ช่าง)(Last update 12/27/2019)
105
6
รับสมัครลูกจ้างในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ อัตรา สังกัดส่วนนโยบายฯ และส่วนทรัพยากรมนุษย์(Last update 12/27/2019)
239
7
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ รายเดือน ๒ อัตราและรายวัน ๑ อัตรา สังกัดศูนย์วิจัย-พัฒนาสง่า สรรพศรี(Last update 5/15/2017)
57
8
รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ๑ อัตรา ปฏิบัติโครงการสำรวจชนิดพันธุ์มดต่างถิ่นฯ สังกัดศูนย์วิจัยฯ(Last update 5/11/2017)
60
9
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายวัน จำนวน ๖ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 5/4/2017)
72
10
ขยายการรับสมัครลูกจ้างฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักอำนวยการ(Last update 4/25/2017)
53
11
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 4/18/2017)
76
12
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในตำแหน่ง ผอ.อสพ(Last update 4/10/2017)
88
13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๖(Last update 3/24/2017)
89
14
รับสมัครลูกจ้างฯในงบฯ ในตำแหน่ง จนท.สวน จำนวน ๔ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง (Last update 3/23/2017)
93
15
รับสมัครลูกจ้างรายวันฯ ในตำแหน่งปฏิบัติงานธุรการ ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ พิษณุโลก(Last update 3/22/2017)
57
16
รับสมัครลูกจ้างรายวันฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/22/2017)
42
17
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ในตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๖ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 3/8/2017)
117
18
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ สังกัดส่วนวิศวกรรม สพป. ๔ อัตรา(Last update 3/3/2017)
146
19
_รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์_(Last update 1/26/2017)
140
20
รับเจ้าหน้าที่สวน ๒ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 1/24/2017)
113
21
รับสมัครลูกจ้างรายเดือน ประจำร้านจำหน่ายพันธ์ุไม้ สำนักพัฒนาธุรกิจ ๑ อัตรา(Last update 11/28/2016)
228
22
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ธุรการ สพป ๑ อัตรา(Last update 11/18/2016)
165
23
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกฯ ๑ อัตรา (Last update 11/8/2016)
146
24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริการ สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 10/29/2016)
145
25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 10/20/2016)
156