;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติหน้าที่ จนท.สวน สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ๑ อัตรา(Last update 11/26/2018)
30
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติหน้าที่ จนท.ขับ และ จนท.สวน สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 11/26/2018)
24
3
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง ๒ อัตรา(Last update 11/20/2018)
44
4
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดการเข้ารับสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งหัวหน้างานกฎหมาย ระดับ ๗(Last update 11/19/2018)
37
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์-ตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย(Last update 11/9/2018)
56
6
ประกาศรับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น(Last update 11/6/2018)
58
7
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (ผู้ช่วยนักวิจัย ๒ อัตรา) สำนักวิจัยฯ(Last update 10/30/2018)
103
8
รับสมัครลูกจ้าง ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/30/2018)
62
9
รับสมัครลูกจ้างฯ เจ้าหน้าที่ช่าง ๒ อัตรา สังกัดส่วนวิศวกรรมฯ(Last update 10/26/2018)
75
10
ประกาศฯ รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ สำนักวิจัยฯ(Last update 10/22/2018)
87
11
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานกฎหมาย ระดับ ๗(Last update 10/19/2018)
83
12
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 10/12/2018)
210
13
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓(Last update 9/28/2018)
161
14
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓(Last update 9/19/2018)
122
15
ประกาศฯ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ ระดับ ๖(Last update 9/17/2018)
98
16
รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย ระดับ ๗_(Last update 9/13/2018)
186
17
ประกาศฯ ผลการคัดลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักส่งเสริมฯ ระดับ ๘(Last update 9/13/2018)
93
18
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ ระดับ ๖(Last update 9/10/2018)
81
19
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓(Last update 9/10/2018)
148
20
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕(Last update 8/29/2018)
250
21
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3(Last update 8/27/2018)
255
22
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ (หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย)(Last update 8/24/2018)
123
23
ประกาศฯ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ ระดับ ๘(Last update 8/22/2018)
163
24
ประกาศฯ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และก่อสร้าง ระดับ ๖(Last update 8/22/2018)
118
25
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา_(Last update 8/20/2018)
343