;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์(Last update 5/24/2019)
43
2
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช(Last update 4/11/2019)
102
3
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕(Last update 4/4/2019)
77
4
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารโครงการวิจัย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา(Last update 3/26/2019)
158
5
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ๔-๕(Last update 3/19/2019)
100
6
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ ระดับ ๘_(Last update 3/12/2019)
135
7
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ๑ อัตรา(Last update 3/11/2019)
60
8
ประกาศฯ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและมีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่ง นักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕(Last update 3/6/2019)
140
9
ประกาศฯ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าสวน(Last update 2/27/2019)
71
10
รับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 2/11/2019)
361
11
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อสพ.ในตำแหน่ง นักวิชาการฯ ๔ อัตรา(Last update 2/6/2019)
629
12
ประกาศฯ แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช(Last update 1/31/2019)
150
13
ประกาศฯ แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานกฎหมาย(Last update 1/28/2019)
76
14
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับ ๕(Last update 1/28/2019)
104
15
ประกาศ อสพ. เรื่อง แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ๑ อัตรา(Last update 1/21/2019)
105
16
รับสมัครบุคคลภายในเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง นักวิชาการฯ ระดับ ๕ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 1/17/2019)
256
17
ประกาศผลสอบลูกจ้างฯ จำนวน ๕ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 12/12/2018)
216
18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติหน้าที่ จนท.สวน สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ๑ อัตรา(Last update 11/26/2018)
124
19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติหน้าที่ จนท.ขับ และ จนท.สวน สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 11/26/2018)
120
20
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง ๒ อัตรา(Last update 11/20/2018)
124
21
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดการเข้ารับสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งหัวหน้างานกฎหมาย ระดับ ๗(Last update 11/19/2018)
133
22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์-ตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย(Last update 11/9/2018)
149
23
ประกาศรับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น(Last update 11/6/2018)
151
24
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (ผู้ช่วยนักวิจัย ๒ อัตรา) สำนักวิจัยฯ(Last update 10/30/2018)
201
25
รับสมัครลูกจ้าง ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/30/2018)
146