;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ สังกัดส่วนวิศวกรรมฯ ๒ อัตรา(Last update 12/26/2017)
66
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในตำแหน่ง ธุรการ สังกัดงานกฎหมาย สำนักบริหาร ๑ อัตรา(Last update 12/26/2017)
74
3
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาโท ๑ อัตรา(Last update 12/6/2017)
107
4
รับสมัคร จนท.ธุรการ สังกัดงานกฎหมาย สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 12/4/2017)
155
5
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ รายวัน ๒ อัตรา(Last update 12/1/2017)
106
6
รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาโท ๑ อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยฯ(Last update 11/23/2017)
106
7
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายวัน สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง จำนวน ๗ อัตรา(Last update 11/21/2017)
72
8
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายวัน กิจกรรมบำรุงดูแลรักษาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ ๑๐ อัตรา(Last update 11/20/2017)
76
9
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๓(Last update 11/15/2017)
139
10
รับสมัครลูกจ้างฯ สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ ๑ อัตรา(Last update 11/9/2017)
106
11
ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๓(Last update 10/24/2017)
242
12
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกพนักงานวิชาการ ปฏิบัติงานภูมิสถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา(Last update 10/19/2017)
122
13
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานวิชาการ จำนวน ๓ อัตรา(Last update 10/19/2017)
163
14
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง พนักงานวิชาการ ปฏิบัติงานภูมิสถาปนิก 1 อัตรา(Last update 9/29/2017)
198
15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 9/22/2017)
384
16
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๓(Last update 9/19/2017)
338
17
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการ ปฏิบัติงานแม่บ้าน สังกัดสำนักอำนวยการ อัตราค่าจ้าง วันละ ๓๑๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา(Last update 9/18/2017)
74
18
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา (Last update 8/31/2017)
635
19
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบในตำแหน่ง พนักงานวิชาการ ปฏิบัติงานภูมิสถาปัตย์ 1 อัตรา(Last update 8/30/2017)
212
20
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบในตำแหน่ง พนักงานวิชาการ 3 อัตรา(Last update 8/30/2017)
423
21
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการฯ ๑ อัตรา ประจำร้านบูลแวนด้า สำนักพัฒนาธุรกิจ(Last update 8/16/2017)
195
22
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการรายเดือนฯ สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง ๑ อัตรา(Last update 8/16/2017)
137
23
รับสมัครลูกจ้างฯรายเดือน ๑ อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ สำนักพัฒนาธุรกิจ อสพ(Last update 8/15/2017)
144
24
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานวิชาการ ๑ อัตรา ปฏิบัติงานภูมิสภาปนิก(Last update 8/8/2017)
190
25
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิชาการ จำนวน ๓ อัตรา (Last update 7/31/2017)
604