;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
รับสมัครผู้ช่วยภัณฑารักษ์พันธุ์ไม้มีชีวิต ๒ อัตรา(Last update 5/2/2018)
307
2
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วครารายวัน จนท.ขับรถ(Last update 4/28/2018)
91
3
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สำนักวิจัยฯ(Last update 4/18/2018)
117
4
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ๑ อัตรา สำนักวิจัยฯ(Last update 4/18/2018)
112
5
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา(Last update 4/17/2018)
75
6
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ(Last update 4/4/2018)
93
7
ประกาศ อสพ.เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ในตำแหน่ง ผอ.สตส.ระดับ ๘(Last update 3/30/2018)
92
8
รับสมัคร จนท.บริการ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 3/28/2018)
169
9
รับสมัคร จนท.ขับรถ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 3/26/2018)
72
10
รับสมัคร จนท.ดูแลสวน จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 3/26/2018)
109
11
ประกาศ อสพ.ฯ เรื่อง รับสมัครบุคลากรภายในเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ระดับ ๘(Last update 3/26/2018)
109
12
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดการสัมภาษณ์ฯในตำแหน่ง รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ)(Last update 3/26/2018)
73
13
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/7/2018)
91
14
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.อสพ(Last update 3/2/2018)
98
15
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยภัณฑารักษ์พันธุ์ไม้มีชีวิต(Last update 2/23/2018)
134
16
ประกาศฯ อสพ. เรื่องรับสมัครบุคลากรภายในเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.อสพ.(ฝ่ายวิชาการ)(Last update 2/21/2018)
89
17
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 2/5/2018)
258
18
ประกาศผลการสอบลูกจ้างฯ ในตำแหน่งงานธุรการ สังกัดงานกฎหมาย สำนักบริหาร(Last update 1/31/2018)
115
19
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ สังกัดส่วนวิศวกรรมฯ ๒ อัตรา(Last update 12/26/2017)
147
20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในตำแหน่ง ธุรการ สังกัดงานกฎหมาย สำนักบริหาร ๑ อัตรา(Last update 12/26/2017)
162
21
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาโท ๑ อัตรา(Last update 12/6/2017)
198
22
รับสมัคร จนท.ธุรการ สังกัดงานกฎหมาย สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 12/4/2017)
239
23
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ รายวัน ๒ อัตรา(Last update 12/1/2017)
192
24
รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาโท ๑ อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยฯ(Last update 11/23/2017)
205
25
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายวัน สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง จำนวน ๗ อัตรา(Last update 11/21/2017)
138