;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการฯ ๑ อัตรา ประจำร้านบูลแวนด้า สำนักพัฒนาธุรกิจ(Last update 8/16/2017)
36
2
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการรายเดือนฯ สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง ๑ อัตรา(Last update 8/16/2017)
29
3
รับสมัครลูกจ้างฯรายเดือน ๑ อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ สำนักพัฒนาธุรกิจ อสพ(Last update 8/15/2017)
46
4
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานวิชาการ ๑ อัตรา ปฏิบัติงานภูมิสภาปนิก(Last update 8/8/2017)
88
5
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิชาการ จำนวน ๓ อัตรา (Last update 7/31/2017)
299
6
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือนปฏิบัติงานในโครงการสำรองพันธุ์ไม้ฯ ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 7/25/2017)
118
7
ขยายการรับสมัคร จนท.ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก(Last update 7/25/2017)
23
8
รับสมัครลูกจ้างฯในงบประมาณ จำนวน ๓ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 7/20/2017)
59
9
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร วุฒิ ป.ตรี ๒ อัตรา (Last update 7/4/2017)
136
10
รับสมัคร จนท.ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก(Last update 6/30/2017)
29
11
รับสมัครบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโครงการฯ รายเดือน วุฒิ ป.โท ๑ อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยฯ(Last update 6/6/2017)
152
12
ประกาศผลการพิจารณาลูกจ้างโครงการรายเดือน (โครงการสำรวจชนิดพันธุ์มดต่างถิ่นที่รุกรานสู่ป่าอนุรักษ์(ข-๑๑))(Last update 5/31/2017)
116
13
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร วุฒิ ป.โท ๒ อัตรา และ วุฒิ ม.๖ หรือเทียบเท่า ๑ อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยฯ (Last update 5/26/2017)
159
14
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน ๒ อัตรา วุฒิ ป.ตรี - และลูกจ้างโครงการรรายวัน ๑ อัตรา วุฒิ ม.๖ฯ สังกัดศูนย์วิจัยฯ อสพ(Last update 5/17/2017)
297
15
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ รายเดือน ๒ อัตราและรายวัน ๑ อัตรา สังกัดศูนย์วิจัย-พัฒนาสง่า สรรพศรี(Last update 5/15/2017)
173
16
รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ๑ อัตรา ปฏิบัติโครงการสำรวจชนิดพันธุ์มดต่างถิ่นฯ สังกัดศูนย์วิจัยฯ(Last update 5/11/2017)
158
17
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายวัน จำนวน ๖ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 5/4/2017)
113
18
ขยายการรับสมัครลูกจ้างฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักอำนวยการ(Last update 4/25/2017)
80
19
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 4/18/2017)
100
20
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในตำแหน่ง ผอ.อสพ(Last update 4/10/2017)
130
21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๖(Last update 3/24/2017)
122
22
รับสมัครลูกจ้างฯในงบฯ ในตำแหน่ง จนท.สวน จำนวน ๔ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง (Last update 3/23/2017)
112
23
รับสมัครลูกจ้างรายวันฯ ในตำแหน่งปฏิบัติงานธุรการ ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ พิษณุโลก(Last update 3/22/2017)
73
24
รับสมัครลูกจ้างรายวันฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/22/2017)
50
25
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ในตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๖ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 3/8/2017)
142