;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
ขยายการรับสมัครลูกจ้างฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักอำนวยการ(Last update 4/25/2017)
11
2
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 4/18/2017)
41
3
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในตำแหน่ง ผอ.อสพ(Last update 4/10/2017)
51
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๖(Last update 3/24/2017)
66
5
รับสมัครลูกจ้างฯในงบฯ ในตำแหน่ง จนท.สวน จำนวน ๔ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง (Last update 3/23/2017)
60
6
รับสมัครลูกจ้างรายวันฯ ในตำแหน่งปฏิบัติงานธุรการ ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ พิษณุโลก(Last update 3/22/2017)
29
7
รับสมัครลูกจ้างรายวันฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/22/2017)
27
8
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ในตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๖ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 3/8/2017)
95
9
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ สังกัดส่วนวิศวกรรม สพป. ๔ อัตรา(Last update 3/3/2017)
124
10
_รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์_(Last update 1/26/2017)
118
11
รับเจ้าหน้าที่สวน ๒ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 1/24/2017)
84
12
รับสมัครลูกจ้างรายเดือน ประจำร้านจำหน่ายพันธ์ุไม้ สำนักพัฒนาธุรกิจ ๑ อัตรา(Last update 11/28/2016)
205
13
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ธุรการ สพป ๑ อัตรา(Last update 11/18/2016)
141
14
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกฯ ๑ อัตรา (Last update 11/8/2016)
121
15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริการ สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 10/29/2016)
124
16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 10/20/2016)
130
17
รับสมัครชั่วคราวรายวันฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 9/22/2016)
221
18
รับสมัครลูกจ้างในงบประมาณฯ ๒ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 8/22/2016)
193
19
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการ ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก(Last update 8/10/2016)
259
20
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ส่วนนโยบายและแผน(Last update 8/3/2016)
221
21
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ(Last update 7/25/2016)
286
22
รับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสิ่งพิมพ์ ๑ อัตรา สังกัดงานสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนสารนิเทศฯ(Last update 7/25/2016)
334
23
ประกาศผลการสอบคัดเลือก จนท. พัสดุ (Last update 7/15/2016)
300
24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จนท.พัสดุ ๑ อัตรา สังกัดสำนักอำนวยการ(Last update 7/6/2016)
371
25
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ สังกัดส่วนนโยบายและแผน(Last update 6/23/2016)
566