;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๖(Last update 3/24/2017)
19
2
รับสมัครลูกจ้างฯในงบฯ ในตำแหน่ง จนท.สวน จำนวน ๔ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง (Last update 3/23/2017)
19
3
รับสมัครลูกจ้างรายวันฯ ในตำแหน่งปฏิบัติงานธุรการ ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ พิษณุโลก(Last update 3/22/2017)
9
4
รับสมัครลูกจ้างรายวันฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/22/2017)
13
5
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ในตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๖ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 3/8/2017)
65
6
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ สังกัดส่วนวิศวกรรม สพป. ๔ อัตรา(Last update 3/3/2017)
101
7
_รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์_(Last update 1/26/2017)
94
8
รับเจ้าหน้าที่สวน ๒ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 1/24/2017)
70
9
รับสมัครลูกจ้างรายเดือน ประจำร้านจำหน่ายพันธ์ุไม้ สำนักพัฒนาธุรกิจ ๑ อัตรา(Last update 11/28/2016)
187
10
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ธุรการ สพป ๑ อัตรา(Last update 11/18/2016)
128
11
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกฯ ๑ อัตรา (Last update 11/8/2016)
113
12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริการ สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 10/29/2016)
118
13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 10/20/2016)
118
14
รับสมัครชั่วคราวรายวันฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 9/22/2016)
214
15
รับสมัครลูกจ้างในงบประมาณฯ ๒ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 8/22/2016)
185
16
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการ ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก(Last update 8/10/2016)
252
17
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ส่วนนโยบายและแผน(Last update 8/3/2016)
214
18
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ(Last update 7/25/2016)
281
19
รับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสิ่งพิมพ์ ๑ อัตรา สังกัดงานสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนสารนิเทศฯ(Last update 7/25/2016)
326
20
ประกาศผลการสอบคัดเลือก จนท. พัสดุ (Last update 7/15/2016)
294
21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จนท.พัสดุ ๑ อัตรา สังกัดสำนักอำนวยการ(Last update 7/6/2016)
365
22
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ สังกัดส่วนนโยบายและแผน(Last update 6/23/2016)
560
23
ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ สังกัดพิพิธภัณฑ์แมง ศวส.๑ อัตรา(Last update 6/22/2016)
359
24
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ จำนวน ๓ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 6/22/2016)
491
25
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาและปลูกบำรุง(Last update 6/22/2016)
291