;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/7/2018)
40
2
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.อสพ(Last update 3/2/2018)
54
3
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยภัณฑารักษ์พันธุ์ไม้มีชีวิต(Last update 2/23/2018)
72
4
ประกาศฯ อสพ. เรื่องรับสมัครบุคลากรภายในเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.อสพ.(ฝ่ายวิชาการ)(Last update 2/21/2018)
53
5
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 2/5/2018)
203
6
ประกาศผลการสอบลูกจ้างฯ ในตำแหน่งงานธุรการ สังกัดงานกฎหมาย สำนักบริหาร(Last update 1/31/2018)
82
7
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ สังกัดส่วนวิศวกรรมฯ ๒ อัตรา(Last update 12/26/2017)
121
8
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในตำแหน่ง ธุรการ สังกัดงานกฎหมาย สำนักบริหาร ๑ อัตรา(Last update 12/26/2017)
134
9
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาโท ๑ อัตรา(Last update 12/6/2017)
166
10
รับสมัคร จนท.ธุรการ สังกัดงานกฎหมาย สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 12/4/2017)
213
11
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ รายวัน ๒ อัตรา(Last update 12/1/2017)
159
12
รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาโท ๑ อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยฯ(Last update 11/23/2017)
172
13
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายวัน สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง จำนวน ๗ อัตรา(Last update 11/21/2017)
113
14
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายวัน กิจกรรมบำรุงดูแลรักษาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ ๑๐ อัตรา(Last update 11/20/2017)
111
15
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๓(Last update 11/15/2017)
176
16
รับสมัครลูกจ้างฯ สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ ๑ อัตรา(Last update 11/9/2017)
143
17
ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๓(Last update 10/24/2017)
266
18
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกพนักงานวิชาการ ปฏิบัติงานภูมิสถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา(Last update 10/19/2017)
151
19
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานวิชาการ จำนวน ๓ อัตรา(Last update 10/19/2017)
195
20
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง พนักงานวิชาการ ปฏิบัติงานภูมิสถาปนิก 1 อัตรา(Last update 9/29/2017)
220
21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 9/22/2017)
413
22
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๓(Last update 9/19/2017)
362
23
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการ ปฏิบัติงานแม่บ้าน สังกัดสำนักอำนวยการ อัตราค่าจ้าง วันละ ๓๑๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา(Last update 9/18/2017)
97
24
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา (Last update 8/31/2017)
659
25
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบในตำแหน่ง พนักงานวิชาการ ปฏิบัติงานภูมิสถาปัตย์ 1 อัตรา(Last update 8/30/2017)
236