;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓(Last update 9/19/2018)
6
2
ประกาศฯ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ ระดับ ๖(Last update 9/17/2018)
25
3
รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย ระดับ ๗_(Last update 9/13/2018)
71
4
ประกาศฯ ผลการคัดลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักส่งเสริมฯ ระดับ ๘(Last update 9/13/2018)
36
5
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ ระดับ ๖(Last update 9/10/2018)
51
6
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓(Last update 9/10/2018)
86
7
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕(Last update 8/29/2018)
189
8
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3(Last update 8/27/2018)
205
9
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ (หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย)(Last update 8/24/2018)
85
10
ประกาศฯ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ ระดับ ๘(Last update 8/22/2018)
131
11
ประกาศฯ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และก่อสร้าง ระดับ ๖(Last update 8/22/2018)
93
12
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา_(Last update 8/20/2018)
278
13
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 8/16/2018)
162
14
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการบริหารทั่วไป ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 8/15/2018)
140
15
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 8/15/2018)
158
16
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริการ สังกัดสำนักส่งเสริมฯ(Last update 8/9/2018)
90
17
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 8/8/2018)
70
18
ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ในตำแหน่ง_ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๘(Last update 8/1/2018)
106
19
ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย ระดับ ๗(Last update 8/1/2018)
91
20
ประกาศฯ รายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ 3 สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 7/26/2018)
180
21
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และการก่อสร้าง(Last update 7/25/2018)
119
22
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่ง_นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 7/25/2018)
178
23
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก(Last update 7/25/2018)
55
24
ประกาศฯ รายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ๓(Last update 7/24/2018)
151
25
รับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่บริการ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมฯ(Last update 7/19/2018)
171