;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประกาศฯ รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๓(Last update 10/24/2017)
13
2
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกพนักงานวิชาการ ปฏิบัติงานภูมิสถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา(Last update 10/19/2017)
41
3
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานวิชาการ จำนวน ๓ อัตรา(Last update 10/19/2017)
54
4
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง พนักงานวิชาการ ปฏิบัติงานภูมิสถาปนิก 1 อัตรา(Last update 9/29/2017)
144
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 9/22/2017)
325
6
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๓(Last update 9/19/2017)
287
7
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการ ปฏิบัติงานแม่บ้าน สังกัดสำนักอำนวยการ อัตราค่าจ้าง วันละ ๓๑๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา(Last update 9/18/2017)
52
8
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา (Last update 8/31/2017)
587
9
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบในตำแหน่ง พนักงานวิชาการ ปฏิบัติงานภูมิสถาปัตย์ 1 อัตรา(Last update 8/30/2017)
193
10
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบในตำแหน่ง พนักงานวิชาการ 3 อัตรา(Last update 8/30/2017)
394
11
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการฯ ๑ อัตรา ประจำร้านบูลแวนด้า สำนักพัฒนาธุรกิจ(Last update 8/16/2017)
172
12
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการรายเดือนฯ สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง ๑ อัตรา(Last update 8/16/2017)
117
13
รับสมัครลูกจ้างฯรายเดือน ๑ อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ สำนักพัฒนาธุรกิจ อสพ(Last update 8/15/2017)
126
14
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานวิชาการ ๑ อัตรา ปฏิบัติงานภูมิสภาปนิก(Last update 8/8/2017)
176
15
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิชาการ จำนวน ๓ อัตรา (Last update 7/31/2017)
558
16
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือนปฏิบัติงานในโครงการสำรองพันธุ์ไม้ฯ ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 7/25/2017)
159
17
ขยายการรับสมัคร จนท.ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก(Last update 7/25/2017)
46
18
รับสมัครลูกจ้างฯในงบประมาณ จำนวน ๓ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 7/20/2017)
93
19
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร วุฒิ ป.ตรี ๒ อัตรา (Last update 7/4/2017)
187
20
รับสมัคร จนท.ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก(Last update 6/30/2017)
54
21
รับสมัครบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโครงการฯ รายเดือน วุฒิ ป.โท ๑ อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยฯ(Last update 6/6/2017)
186
22
ประกาศผลการพิจารณาลูกจ้างโครงการรายเดือน (โครงการสำรวจชนิดพันธุ์มดต่างถิ่นที่รุกรานสู่ป่าอนุรักษ์(ข-๑๑))(Last update 5/31/2017)
139
23
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร วุฒิ ป.โท ๒ อัตรา และ วุฒิ ม.๖ หรือเทียบเท่า ๑ อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยฯ (Last update 5/26/2017)
200
24
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน ๒ อัตรา วุฒิ ป.ตรี - และลูกจ้างโครงการรรายวัน ๑ อัตรา วุฒิ ม.๖ฯ สังกัดศูนย์วิจัยฯ อสพ(Last update 5/17/2017)
325
25
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ รายเดือน ๒ อัตราและรายวัน ๑ อัตรา สังกัดศูนย์วิจัย-พัฒนาสง่า สรรพศรี(Last update 5/15/2017)
194