;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
_รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์_(Last update 1/26/2017)
55
2
รับเจ้าหน้าที่สวน ๒ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 1/24/2017)
48
3
รับสมัครลูกจ้างรายเดือน ประจำร้านจำหน่ายพันธ์ุไม้ สำนักพัฒนาธุรกิจ ๑ อัตรา(Last update 11/28/2016)
154
4
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ธุรการ สพป ๑ อัตรา(Last update 11/18/2016)
105
5
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกฯ ๑ อัตรา (Last update 11/8/2016)
99
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริการ สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 10/29/2016)
102
7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 10/20/2016)
98
8
รับสมัครชั่วคราวรายวันฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 9/22/2016)
196
9
รับสมัครลูกจ้างในงบประมาณฯ ๒ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 8/22/2016)
174
10
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการ ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก(Last update 8/10/2016)
232
11
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ส่วนนโยบายและแผน(Last update 8/3/2016)
196
12
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ(Last update 7/25/2016)
265
13
รับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสิ่งพิมพ์ ๑ อัตรา สังกัดงานสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนสารนิเทศฯ(Last update 7/25/2016)
310
14
ประกาศผลการสอบคัดเลือก จนท. พัสดุ (Last update 7/15/2016)
275
15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จนท.พัสดุ ๑ อัตรา สังกัดสำนักอำนวยการ(Last update 7/6/2016)
351
16
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ สังกัดส่วนนโยบายและแผน(Last update 6/23/2016)
543
17
ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ สังกัดพิพิธภัณฑ์แมง ศวส.๑ อัตรา(Last update 6/22/2016)
344
18
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ จำนวน ๓ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 6/22/2016)
473
19
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาและปลูกบำรุง(Last update 6/22/2016)
279
20
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ อ.ส.พ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ฯ(Last update 6/21/2016)
251
21
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างโครงการเพื่อสนับสนุนงานเทคโนโลยี่สารสนเทศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (Last update 6/16/2016)
318
22
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน สังกัดงานพัสดุ สำนักอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 6/10/2016)
746
23
ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ๓ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 6/3/2016)
284
24
ประกาศผลสอบ ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการพัฒนาเครื่องดื่มจากพืชฯ สังกัดศูนย์วิจัยฯ ๑ อัตรา(Last update 6/3/2016)
264
25
ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่บริการ สังกัดส่วนนโยบายและแผน ๑ อัตรา(Last update 6/3/2016)
294