;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯรายเดือน ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์(Last update 7/9/2019)
162
2
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา สำนักส่งเสริมความรู้ฯ(Last update 7/1/2019)
229
3
รับสมัครลูกจ้างฯ ๑ อัตรา สังกัดส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง(Last update 6/21/2019)
120
4
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์(Last update 6/6/2019)
174
5
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์(Last update 5/24/2019)
164
6
ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช(Last update 4/11/2019)
181
7
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕(Last update 4/4/2019)
133
8
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารโครงการวิจัย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา(Last update 3/26/2019)
214
9
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ๔-๕(Last update 3/19/2019)
146
10
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ ระดับ ๘_(Last update 3/12/2019)
175
11
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ๑ อัตรา(Last update 3/11/2019)
95
12
ประกาศฯ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและมีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่ง นักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕(Last update 3/6/2019)
187
13
ประกาศฯ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าสวน(Last update 2/27/2019)
107
14
รับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 2/11/2019)
404
15
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อสพ.ในตำแหน่ง นักวิชาการฯ ๔ อัตรา(Last update 2/6/2019)
682
16
ประกาศฯ แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช(Last update 1/31/2019)
183
17
ประกาศฯ แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานกฎหมาย(Last update 1/28/2019)
102
18
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับ ๕(Last update 1/28/2019)
126
19
ประกาศ อสพ. เรื่อง แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ๑ อัตรา(Last update 1/21/2019)
135
20
รับสมัครบุคคลภายในเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง นักวิชาการฯ ระดับ ๕ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 1/17/2019)
305
21
ประกาศผลสอบลูกจ้างฯ จำนวน ๕ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 12/12/2018)
248
22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติหน้าที่ จนท.สวน สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ๑ อัตรา(Last update 11/26/2018)
148
23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติหน้าที่ จนท.ขับ และ จนท.สวน สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 11/26/2018)
146
24
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง ๒ อัตรา(Last update 11/20/2018)
147
25
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดการเข้ารับสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งหัวหน้างานกฎหมาย ระดับ ๗(Last update 11/19/2018)
153
26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์-ตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย(Last update 11/9/2018)
180
27
ประกาศรับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น(Last update 11/6/2018)
177
28
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (ผู้ช่วยนักวิจัย ๒ อัตรา) สำนักวิจัยฯ(Last update 10/30/2018)
223
29
รับสมัครลูกจ้าง ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/30/2018)
167
30
รับสมัครลูกจ้างฯ เจ้าหน้าที่ช่าง ๒ อัตรา สังกัดส่วนวิศวกรรมฯ(Last update 10/26/2018)
169
31
ประกาศฯ รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ สำนักวิจัยฯ(Last update 10/22/2018)
163
32
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานกฎหมาย ระดับ ๗(Last update 10/19/2018)
166
33
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 10/12/2018)
321
34
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓(Last update 9/28/2018)
264
35
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓(Last update 9/19/2018)
193
36
ประกาศฯ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ ระดับ ๖(Last update 9/17/2018)
177
37
รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย ระดับ ๗_(Last update 9/13/2018)
274
38
ประกาศฯ ผลการคัดลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักส่งเสริมฯ ระดับ ๘(Last update 9/13/2018)
166
39
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ ระดับ ๖(Last update 9/10/2018)
141
40
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓(Last update 9/10/2018)
207
41
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕(Last update 8/29/2018)
311
42
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3(Last update 8/27/2018)
323
43
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ (หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย)(Last update 8/24/2018)
172
44
ประกาศฯ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ ระดับ ๘(Last update 8/22/2018)
209
45
ประกาศฯ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และก่อสร้าง ระดับ ๖(Last update 8/22/2018)
166
46
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา_(Last update 8/20/2018)
370
47
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 8/16/2018)
221
48
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการบริหารทั่วไป ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 8/15/2018)
187
49
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 8/15/2018)
208
50
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริการ สังกัดสำนักส่งเสริมฯ(Last update 8/9/2018)
134
51
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 8/8/2018)
103
52
ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ในตำแหน่ง_ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๘(Last update 8/1/2018)
149
53
ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย ระดับ ๗(Last update 8/1/2018)
120
54
ประกาศฯ รายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ 3 สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 7/26/2018)
212
55
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่และการก่อสร้าง(Last update 7/25/2018)
147
56
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่ง_นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 7/25/2018)
221
57
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก(Last update 7/25/2018)
86
58
ประกาศฯ รายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ๓(Last update 7/24/2018)
175
59
รับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่บริการ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมฯ(Last update 7/19/2018)
207
60
รับสมัครฯ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 7/19/2018)
106
61
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง นิติกร(Last update 7/18/2018)
101
62
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_หัวหน้างานอาคารสถานที่และการก่อสร้าง ระดับ ๖(Last update 7/5/2018)
432
63
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 7/5/2018)
994
64
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 7/5/2018)
686
65
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย ระดับ ๗(Last update 7/5/2018)
301
66
รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง_ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๘(Last update 7/5/2018)
270
67
รับสมัครบุคคลภายในเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา)(Last update 7/3/2018)
845
68
รับสมัครเจ้าหน้าที่สวน สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ๑ อัตรา(Last update 7/2/2018)
169
69
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ ๒ อัตรา(Last update 6/25/2018)
174
70
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยภัณฑารักษ์พันธุ์ไม้มีชีวิต 2 อัตรา สังกัดสำนักวิจัยฯ(Last update 5/23/2018)
369
71
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ จนท.สวน ๒ อัตรา(Last update 5/21/2018)
154
72
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ จนท.บริการ ๑ อัตรา(Last update 5/21/2018)
118
73
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ จนท.ขับรถ ๑ อัตรา(Last update 5/21/2018)
104
74
รับสมัครผู้ช่วยภัณฑารักษ์พันธุ์ไม้มีชีวิต ๒ อัตรา(Last update 5/2/2018)
543
75
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วครารายวัน จนท.ขับรถ(Last update 4/28/2018)
156
76
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สำนักวิจัยฯ(Last update 4/18/2018)
182
77
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ๑ อัตรา สำนักวิจัยฯ(Last update 4/18/2018)
185
78
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา(Last update 4/17/2018)
145
79
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ(Last update 4/4/2018)
145
80
ประกาศ อสพ.เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ในตำแหน่ง ผอ.สตส.ระดับ ๘(Last update 3/30/2018)
179
81
รับสมัคร จนท.บริการ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 3/28/2018)
271
82
รับสมัคร จนท.ขับรถ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 3/26/2018)
132
83
รับสมัคร จนท.ดูแลสวน จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 3/26/2018)
176
84
ประกาศ อสพ.ฯ เรื่อง รับสมัครบุคลากรภายในเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ระดับ ๘(Last update 3/26/2018)
238
85
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดการสัมภาษณ์ฯในตำแหน่ง รอง ผอ.อสพ.(วิชาการ)(Last update 3/26/2018)
158
86
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/7/2018)
166
87
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.อสพ(Last update 3/2/2018)
146
88
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยภัณฑารักษ์พันธุ์ไม้มีชีวิต(Last update 2/23/2018)
228
89
ประกาศฯ อสพ. เรื่องรับสมัครบุคลากรภายในเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.อสพ.(ฝ่ายวิชาการ)(Last update 2/21/2018)
152
90
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 2/5/2018)
320
91
ประกาศผลการสอบลูกจ้างฯ ในตำแหน่งงานธุรการ สังกัดงานกฎหมาย สำนักบริหาร(Last update 1/31/2018)
220
92
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ สังกัดส่วนวิศวกรรมฯ ๒ อัตรา(Last update 12/26/2017)
199
93
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในตำแหน่ง ธุรการ สังกัดงานกฎหมาย สำนักบริหาร ๑ อัตรา(Last update 12/26/2017)
217
94
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาโท ๑ อัตรา(Last update 12/6/2017)
290
95
รับสมัคร จนท.ธุรการ สังกัดงานกฎหมาย สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 12/4/2017)
300
96
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ รายวัน ๒ อัตรา(Last update 12/1/2017)
227
97
รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาโท ๑ อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยฯ(Last update 11/23/2017)
266
98
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายวัน สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง จำนวน ๗ อัตรา(Last update 11/21/2017)
179
99
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายวัน กิจกรรมบำรุงดูแลรักษาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ ๑๐ อัตรา(Last update 11/20/2017)
164
100
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๓(Last update 11/15/2017)
240