;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
รับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 2/11/2019)
138
2
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อสพ.ในตำแหน่ง นักวิชาการฯ ๔ อัตรา(Last update 2/6/2019)
270
3
ประกาศฯ แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช(Last update 1/31/2019)
77
4
ประกาศฯ แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานกฎหมาย(Last update 1/28/2019)
39
5
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับ ๕(Last update 1/28/2019)
52
6
ประกาศ อสพ. เรื่อง แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ๑ อัตรา(Last update 1/21/2019)
57
7
รับสมัครบุคคลภายในเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง นักวิชาการฯ ระดับ ๕ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 1/17/2019)
138
8
ประกาศผลสอบลูกจ้างฯ จำนวน ๕ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 12/12/2018)
163
9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติหน้าที่ จนท.สวน สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ๑ อัตรา(Last update 11/26/2018)
92
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติหน้าที่ จนท.ขับ และ จนท.สวน สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 11/26/2018)
78
11
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง ๒ อัตรา(Last update 11/20/2018)
91
12
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดการเข้ารับสัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งหัวหน้างานกฎหมาย ระดับ ๗(Last update 11/19/2018)
94
13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์-ตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย(Last update 11/9/2018)
99
14
ประกาศรับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น(Last update 11/6/2018)
102
15
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ (ผู้ช่วยนักวิจัย ๒ อัตรา) สำนักวิจัยฯ(Last update 10/30/2018)
152
16
รับสมัครลูกจ้าง ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/30/2018)
107
17
รับสมัครลูกจ้างฯ เจ้าหน้าที่ช่าง ๒ อัตรา สังกัดส่วนวิศวกรรมฯ(Last update 10/26/2018)
112
18
ประกาศฯ รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ สำนักวิจัยฯ(Last update 10/22/2018)
122
19
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานกฎหมาย ระดับ ๗(Last update 10/19/2018)
126
20
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 10/12/2018)
272
21
ประกาศฯ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓(Last update 9/28/2018)
217
22
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ ๓(Last update 9/19/2018)
159
23
ประกาศฯ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่ฯ ระดับ ๖(Last update 9/17/2018)
136
24
รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย ระดับ ๗_(Last update 9/13/2018)
234
25
ประกาศฯ ผลการคัดลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักส่งเสริมฯ ระดับ ๘(Last update 9/13/2018)
137