;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ รายเดือน วุฒิ ป.โท ๑ อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยฯ(Last update 6/6/2017)
91
2
ประกาศผลการพิจารณาลูกจ้างโครงการรายเดือน (โครงการสำรวจชนิดพันธุ์มดต่างถิ่นที่รุกรานสู่ป่าอนุรักษ์(ข-๑๑))(Last update 5/31/2017)
93
3
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร วุฒิ ป.โท ๒ อัตรา และ วุฒิ ม.๖ หรือเทียบเท่า ๑ อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยฯ (Last update 5/26/2017)
116
4
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน ๒ อัตรา วุฒิ ป.ตรี - และลูกจ้างโครงการรรายวัน ๑ อัตรา วุฒิ ม.๖ฯ สังกัดศูนย์วิจัยฯ อสพ(Last update 5/17/2017)
250
5
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ รายเดือน ๒ อัตราและรายวัน ๑ อัตรา สังกัดศูนย์วิจัย-พัฒนาสง่า สรรพศรี(Last update 5/15/2017)
148
6
รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ๑ อัตรา ปฏิบัติโครงการสำรวจชนิดพันธุ์มดต่างถิ่นฯ สังกัดศูนย์วิจัยฯ(Last update 5/11/2017)
116
7
รับสมัครลูกจ้างโครงการรายวัน จำนวน ๖ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 5/4/2017)
95
8
ขยายการรับสมัครลูกจ้างฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักอำนวยการ(Last update 4/25/2017)
66
9
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 4/18/2017)
77
10
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและกำหนดการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในตำแหน่ง ผอ.อสพ(Last update 4/10/2017)
121
11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๖(Last update 3/24/2017)
95
12
รับสมัครลูกจ้างฯในงบฯ ในตำแหน่ง จนท.สวน จำนวน ๔ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง (Last update 3/23/2017)
97
13
รับสมัครลูกจ้างรายวันฯ ในตำแหน่งปฏิบัติงานธุรการ ๑ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ พิษณุโลก(Last update 3/22/2017)
51
14
รับสมัครลูกจ้างรายวันฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/22/2017)
43
15
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ในตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๖ จำนวน ๑ อัตรา(Last update 3/8/2017)
123
16
รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ สังกัดส่วนวิศวกรรม สพป. ๔ อัตรา(Last update 3/3/2017)
147
17
_รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์_(Last update 1/26/2017)
142
18
รับเจ้าหน้าที่สวน ๒ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(Last update 1/24/2017)
108
19
รับสมัครลูกจ้างรายเดือน ประจำร้านจำหน่ายพันธ์ุไม้ สำนักพัฒนาธุรกิจ ๑ อัตรา(Last update 11/28/2016)
233
20
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ธุรการ สพป ๑ อัตรา(Last update 11/18/2016)
161
21
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกฯ ๑ อัตรา (Last update 11/8/2016)
136
22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริการ สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 10/29/2016)
143
23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 10/20/2016)
154
24
รับสมัครชั่วคราวรายวันฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง(Last update 9/22/2016)
239
25
รับสมัครลูกจ้างในงบประมาณฯ ๒ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 8/22/2016)
214