;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
ขยายการรับสมัคร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 11/12/2021)
51
2
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่ง นักอนุกรมวิธาน ระดับ4-5(Last update 10/15/2021)
106
3
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/11/2021)
94
4
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก(Last update 10/2/2021)
69
5
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๑ อัตรา สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น(Last update 10/2/2021)
53
6
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่บริการ ๑ อัตรา สำนักส่งเสริมความรู้กิจการพฤกษศาสตร์(Last update 10/2/2021)
60
7
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างฯ จำนวน 2 อัตรา สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/2/2021)
64
8
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างฯ จำนวน 2 อัตรา สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 10/2/2021)
56
9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักอนุกรมวิธาน ระดับ 4-5(Last update 10/1/2021)
78
10
รับสมัครลูกจ้างฯ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 9/22/2021)
140
11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าทดสอบ เจ้าหน้าที่บริการ สำนักส่งเสริมความรู้ และกิจการพฤกษศาสตร์(Last update 9/21/2021)
83
12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ในตำแหน่ง นักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 9/16/2021)
102
13
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕ อัตรา แต่ละสำนักฯ(Last update 9/13/2021)
123
14
ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักอนุกรมวิธาน ระดับ 4-5 จำนวน 2 อัตรา(Last update 8/13/2021)
234
15
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯ ในตำแหน่งนักอนุกรมวิธาน ระดับ ๔-๕ จำนวน ๒ อัตรา(Last update 7/16/2021)
312
16
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ผู้ช่วยนักวิจัย ๑ อัตรา สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 4/30/2021)
323
17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ๑ อัตรา(Last update 4/21/2021)
298
18
รับสมัครลูกจ้างฯในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน จำนวน ๒ อัตรา สังกัดสวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 4/5/2021)
262
19
รับสมัครลูกจ้างโครงการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางสมุนไพรของพืชวงศ์ขิงข่าฯ ๑ อัตรา(Last update 4/2/2021)
323
20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ เจ้าหน้าที่ขับรถ สังกัดสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์(Last update 3/25/2021)
162
21
ขยายการรับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมฯ(Last update 2/19/2021)
176
22
รับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์(Last update 2/9/2021)
191
23
ประกาศผลสอบลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน สังกัดส่วนรวบรวมพันธุ์และจัดการพืชมีชีวิต(Last update 2/9/2021)
209
24
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนหอพรรณไม้ สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 1/4/2021)
272
25
ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สวน สังกัดส่วนรวบรวมพันธุ์พืช สำนักวิจัยฯ ๑ อัตรา(Last update 12/30/2020)
208