หัวข้อข่าวประกวดราคา
        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างง ปีงปม.2560 เดือน ตุลาคม 2559
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   1-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างง ปีงปม.2560 เดือน ตุลาคม 2559.pdf