หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโรงเรือนผลิตไม้ดอก จำนวน 1 แห่ง
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการดสนอราคา งานจ้างก่อสร้างโรงเรือนผลิตไม้ดอก.pdf