หัวข้อข่าวประกวดราคา
        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560 (ณ 31 มีนาคม 2560)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   6-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างงบลงทุน ปีงปม74794.2560 เดือน มี.ค.60.pdf