หัวข้อข่าวประกวดราคา
        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างงบลงทุน ปีงปม.2560 ประจำเดือน เม.ย 60
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   7-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง งปม210674.2560 เมย60.pdf